Våra böcker

Nedan kan du läsa mer om våra böcker som är tillgängliga för beställning. Välkommen att lägga din beställning eller höra av dig vid frågor!

Yttre FS-guiden

Yttre FS-guiden
370 kr inkl moms

Yttre FS-guiden är en praktisk handbok om yttre fastighetsskötsel. Den visar på de vanligast förekommande arbetena, deras tidsåtgång och kostnader. Här finns kundernas krav, utförandevillkor, enhetstider, a-priser etc. Boken behandlar även viktiga entreprenadfrågor och vanliga fel och tvister. Kalkylmallar på CD-skiva.

Läs ett utdrag här!

Prissättning och anbudsgivning

Prissättning och anbudsgivning
313 kr inkl moms

En praktisk handbok i att kalkylera och offerera entreprenadarbeten för alla gröna entreprenörer och offentliga utförare som arbetar på marknadens villkor. Spiralbunden, 84 sidor i liggande Powerpoint A4 format. Inklusive CD -skiva med alla kalkyler och mallar.

Läs ett utdrag här!

Konkurrenskraft i egen regi

Konkurrenskraft i egen regi
264 kr inkl moms

En inspirationsbok i liggande PowerPoint A4-format för er som arbetar med skötsel och markanläggning i egen regi.

Läs ett utdrag här!

Skötselsystem - Grönytor

Skötselsystem - Grönytor
211 kr inkl moms

En manual för beställare/utförare om system, aktörer och helhetstänkande.

Läs ett utdrag här!

Marknadsföring för grönyteproffs

Marknadsföring för grönyteproffs
349 kr inkl moms

En handbok om marknadsföring för entreprenörer/intraprenörer, plantskolor, garden centers och trädgårdsskolor. Den handlar om affärsidéer och varumärkesbygge, marknadsplaner, reklam och PR, offerter och anbud, kundvård mm. Här finns också många lathundar och mallar på bifogad CD-skiva.

Läs ett utdrag här!

Gröna tumregler

Gröna tumregler
329 kr inkl moms

En handbok för entreprenörer/utförare av grönyteskötsel kring projektstyrning, säkerhet, betingssättning, prissättning och priskalkylering samt mallar på CD.

Läs ett utdrag här!

Gröna klöver

Gröna klöver
285 kr inkl moms

Boken som visar vägen till effektivare grönyteskötsel. Lär dig vägen till lönsammare skötseluppdrag.

Läs ett utdrag här!