Välkommen till Acama!

Claes-Anders Malmberg

Claes-Anders Malmberg

Född 1959, organisations-, utbildnings- och upphandlingskonsult med fokus på utemiljöbranschen. Claes-Anders har också som läromedelsförfattare skrivit ett tiotal praktiska handböcker.

Med 25 år i branschen och ett mycket omfattande nationellt och internationellt kontaktnätverk bistår han kommuner, kommunala fastighetsbolag, kyrkogårdsförvaltningar, branschorganisationer m fl med framgångsrika konceptlösningar, utbildningar, upphandlingar, organisationsöversyner, arbetsvolymsmätningar och driftkalkyleringar.

Claes-Anders är också redaktör för nättidningen och nyhetsbrevet Gröna Trender.

pornplaybb.com shemalevids.org macromastiavideo.com