Konsultpresentation

Acama konsult AB omsätter cirka 3 mkr/år och har 2 anställda, VD:n Claes-Anders Malmberg och kurs- och konferensansvariga Maria Malmberg. Därutöver anlitar Acama andra underkonsulter i samband med egen arrangerade kurser och temadagar, uppdragsutbildningar, konsultuppdrag mm. Vårt kontor ligger på Drottninggatan 12 i centrala Ljungby. Acama konsult AB bildades 2008 men som handelsbolag har bolaget funnits med Claes-Anders och hans far Arne Malmberg sedan starten 1992.

En mer detaljerad presentation av Claes-Anders Malmberg finns i följande PDF-fil: Konsultpresentation av CA Malmberg.

Läromedelsförlag

Acama Konsult AB är ett registrerat webförlag och alla våra böcker är försedda med ISBN-nummer, tilldelade av svenska ISBN-centralen. Svenska ISBN-registret med uppgifter om förlag och enskilda utgivare finns fritt tillgängligt via Kungliga Bibliotekets hemsida.

Claes-Anders Malmberg har 2009, 2012 och 2015 tilldelats författarstipendium om 10.000, 15000 och 20000 kr av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, som erkänsla för sitt författarskap på läromedelsområdet.

Acamas böcker har följande ISBN-nummer

Titel ISBN
Gröna Klöver – för entreprenörer 978-91-977218-0-6
Gröna Klöver – för off.förv/fastighet 978-91-977218-1-3
Skötselsystem Grönytor 978-91-977218-2-0
Grönytemarknaden 978-91-977218-3-7
Gröna Tumregler 978-91-977218-4-4
Grön Marknadsföring 978-91-977218-5-1
Konkurrenskraft i egen regi 978-91-977218-6-8
Prissättning och anbudsgivning 978-91-977218-7-5
Yttre FS-guiden 978-91-977218-8-2

Gröna Trender

Det är i år 10 år sedan Gröna Trender startades som ett textnyhetsbrev, som då nådde ut till drygt 1000 personer inom utemiljöbranschen. Genom tillkomsten av nättidningen och mobilsajten 2012 och utbyggnaden av Gröna Trender på sociala medier som Facebook och LinkedIn 2013-15 har Gröna Trender idag drygt 10500 mottagare av nyhetsbrevet och når därmed ut till en stor del av branschens beslutsfattare.