Tjänster

Upphandlingskonsultation

Claes-Anders Malmberg bistår sedan många år kommuner och offentliga fastighetsbolag i driftupphandlingar av gatudrift, parkskötsel, vinterväghållning och yttre fastighetsskötsel. För aktuella referensuppdrag, se konsultationpresentationen.

Organisationsutveckling

Claes-Anders Malmberg har mångårig erfarenhet av omorganisation och strukturförändringar inom gatu- och parkverksamet, vinterväghållning, kyrkogårds- och fastighetsskötsel. Aktuella uppdrag framgår av konsultationpresentationen.

Övriga tjänster

Claes-Anders Malmberg är en flitigt anlitad föredragshållare och har också guidat yrkesfolk på studieresor i bl a Tyskland, Frankrike och England. Han bistår också med strategisk affärsutveckling inom drift och underhållsverksamheter, t ex i samband med bolagisering av kommunala utförarverksamheter.